Deschiderea unei firme din domeniul locurilor de joaca

   Cei care detin un business din domeniul locurilor de joaca fie ca sunt de interior sau de exterior stiu ca de complicat este sa iti poti deschide o afacere de acest gen. Ca in orice business, partea ce tine de documentatie privind avize si autorizatii este cea mai complicata. Pentru aceia care doresc sa investeasca in afaceri cu amenajari locuri de joaca de interior am facut o lista informativa a pasilor ce trebuie urmati pentru a ca aceasta sa fie posibil.

   Actele necesare pentru a deschide o firma ce se va ocupa de locuri joaca pentru copii care sa dispuna de gonflabile profesionale trebuie obtnute de la Oficiul Registrului Comertului si iata care sunt pasii de urmat:

 1. Registrul Comertului:
 • Cerere de inregistrare (in original);
 • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (in original);
 • Dovada verificarii calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata (in original);
 • Actul constitutiv (in original);
 • Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la administratia financiara; (contract de comodat sau de inchiriere)
 • Certificatul emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 • Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis de administratia financiara competenta rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 • Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, (completat pe formular-tip, in original);
 • Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii); (virarea intr-un cont bancar a sumelor ce reprezinta capitalul social, proportional cu participarea fiecarui asociat)
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
 • Declaratiile date pe propria raspundere, de catre administratori /cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (in original);
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 • Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (in original);
 • Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, care au domiciliul/ resedinta /sediul in România sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in România;
 • Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitarveterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (in original).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  – taxele de registru;
  – tariful de publicare in Monitorul Oficial,

          2. Agentia de Administrare Fiscala

 • Cazier fiscal;
 • Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la administratia financiara in circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social; (contract de comodat sau de inchiriere, actele privind imobilul);
 • Certificatul emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit; (contract de comodat sau de inchiriere, actele privind imobilul).

 

         3.Notariat

 • Specimene de semnatura;
 • Declaratia pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile legale pentru a fi administrator/asociat;
 • Procura sau imputernicire daca delegati pe altcineva intocmeasca toata documentatia.In cazul in care detineti semnatura electronica, aveti posibilitatea sa depuneti si online documentatia.

            Aceste informatii sunt cu caracter informativ.
Succes !

To Top